Nougatbytes
  mit Benks und Rainer
26C3: Nougatbytes 01: Fahrplan, Video (mp4), Spiel (swf)
29C3: Nougatbytes 10: Fahrplan, Video (mp4), #Nougatbytes
34C3: Nougatbytes 112: Fahrplan, Video (mp4)           Sporen: 1 2 3 4 5